Nieuwe CRAB adressen

Selectie van adressen, toegevoegd aan CRAB, maar nog niet in eigen bestand

  select c.ADRESID,c.STRAATNAAM,c.HUISNUMMER,c.SUBADRES,d.HERKOMSTADRESPOSITIE,d.ADRPOSGUID,d.X,d.Y	 from
  (select a.adresid,b.SEK_CRSTRAATNAAM,a.STRAATNAAM,a.HUISNUMMER,a.SUBADRES from [CRAB].[dbo].[V_ADRESSEN] a left outer join [CRAB].[dbo].[HCRSTRAATNAAM] b
  on a.STRAATNAAM=b.STRAATNAAM) c left outer join (SELECT *  FROM [CRAB].[dbo].[CRADRESPOSITIE]) d
  on c.ADRESID = d.ADRESID  where c.adresid not in (select adresid from K_Adressen.dbo.adressen)

Selectie van alle adressen met aanduiding “manueleAanduidingVanGebouw” die niet voorkomen in eigen database

Categories:

Related Article