Gebruik van Junction Table in sql en Entity Framework

Als er een junction table wordt gebruikt, laad Entity Framework deze als “alleen lezen” in omdat er geen Primary key gedefinieerd is (wat gebruikelijk is voor een Junction Table).

junctiontable

Er kan een primary key toegevoegd worden die beide id’s beslaat:

alter table k_adressen.dbo.intermediate_event_doc add primary key (event,doc)

Of indien er nog een table moet aangemaakt worden:

CREATE TABLE dbo.Intermediate_event_doc
(
    event INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES events(id),
    doc INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES doc(id),
    PRIMARY KEY(event,doc)
);

 

Categories:

Related Article