Bestand opslaan op pc

Javascript heeft standaard geen toegang tot lokale opslag. Combinatie van jquery en HTML5 biedt een oplossing

Toevoegen van FileSaver.js : GitHub

var req = new XMLHttpRequest();

var url = '@Url.Action("pdf_ro_bouwvergunningen", "Lijsten")';


req.open('GET', url, true);

req.responseType = 'blob';
req.onreadystatechange = function (aEvt) {
  if (req.readyState == 4) {
    var bl = new Blob();
    var bl = new Blob([this.response], { type: 'application/pdf' });
    saveAs(bl, "retr_StedAanvragen.pdf");
  }
};
req.send();

 

Categories:

Related Article