Database aanpassen in foreach loop

binnen een foreach loop kan de database niet bijgewerkt worden vanuit een db.naamtabel.where(……)

var lijst = db.naam.where(x => x.voorwaarde == true);
foreach(var l in lijst)
{
     l.voorwaarde = false;
     db.SaveChanges();
}

correct :

IList<naam> l = db.naam.where(x => x.voorwaarde == true).ToList();

foreach(var l in lijst)
{
     l.voorwaarde = false;
     db.SaveChanges();
}
Categories:

Related Article