PDF uploaden naar SQL

Stukje jquery voor het verzenden van het bestand en data naar de web api

$("#verzend_melding").click(function () {
  var data = new FormData();
  // bestand ophalen
  var bestand = $("#fileBestand_melding").get(0).files;
  data.append("adres", $("#txtAdres_melding").val());
  data.append("reden", $("#txtReden_melding").val());
  data.append("gebruiker", $("#txt_gebruiker").val());
  $("#txtAdres_melding").val('');
  $("#txtReden_melding").val('');
  if (bestand.length > 0) {
    data.append("bestand", bestand[0]);
  }
  var verzending = $.ajax({
    type: "POST",
    url: "/api/ws_Adressen/Melding_Bestand",
    contentType: false,
    processData: false,
    data: data
   })
    verzending.done(function (xhr, textStatus) {
      // doe iets als verzenden goed is afgelopen
    })
  }
})

In de controller

public void Melding_Bestand()
{
  string adres = HttpContext.Current.Request.Form["adres"];
  string reden = HttpContext.Current.Request.Form["reden"];
  string gebruiker = HttpContext.Current.Request.Form["gebruiker"];
      
  SqlConnection con = new SqlConnection();
  con.ConnectionString = "";
  SqlCommand cmd = new SqlCommand();
  cmd.Connection = con;
  con.Open();
  cmd.CommandText = "insert into ....;select cast(Scope_Identity() as int)";
  cmd.Parameters.AddWithValue("@adres", adres);
  cmd.Parameters.AddWithValue("@reden", reden);
  cmd.Parameters.AddWithValue("@melder", gebruiker);
  cmd.Parameters.AddWithValue("@datum", DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd"));
  int id = (Int32)cmd.ExecuteScalar();
  cmd.Parameters.Clear();

  if (HttpContext.Current.Request.Files.AllKeys.Any())
  {
    var httpPostedFile = HttpContext.Current.Request.Files["bestand"];
    if (httpPostedFile != null)
    {

      byte[] bestand = new byte[httpPostedFile.InputStream.Length + 1];
      httpPostedFile.InputStream.Read(bestand, 0, bestand.Length);
      cmd.CommandText = @"insert into [Kenneth].[dbo].[CRAB_meldingen_bestanden] (meldingnr,bestandsnaam,bestand,datum_upload)
                values(@nr,@bestandsnaam,@bestand,@datum_upload)";
      cmd.Parameters.AddWithValue("@bestand", bestand);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@nr",id);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@bestandsnaam",httpPostedFile.FileName.ToString());
      cmd.Parameters.AddWithValue("@datum_upload", DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd"));
      cmd.ExecuteNonQuery();
    }
  }
  con.Close();
}

 

Categories:

Related Article