Authenticatie voor web api

Aanmaken van hash

    public ActionResult Post_Init()
    {
      var CredHelper = new Credentials();
      // doorsturen gebruikersnaam voor aanmaken hash
      string gebruiker = CredHelper.Cred_init(User.Identity.Name);

      // gebruikersnaam en hash meesturen naar View
      ViewBag.hashcode = gebruiker.ToString();
      ViewBag.gebruiker = User.Identity.Name;

      return View();
    }

Hash helper

  public string Cred_init (string gebruiker)
  {
    string TeEncoderen = gebruiker;
    // voer allerlei bewerkingen uit op TeEncoderen
    byte[] tekst = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(TeEncoderen.ToUpper());
    byte[] resultaat;
      
    SHA1 sha = new SHA1CryptoServiceProvider();
    resultaat = sha.ComputeHash(tekst);

    var sb = new StringBuilder();
    foreach(byte b in resultaat)
    {
      var hex = b.ToString("x2");
      sb.Append(hex);
    }
    return sb.ToString();
  }

 

Bij aanroepen van web api in View, de gebruikersnaam en hash terug meesturen

  function WebApiAanroepen() {

    var naam = encodeURIComponent($("#txt_aanvrager").val());
    var gebruiker = encodeURIComponent($("#txt_gebruiker").val());
    var code = encodeURIComponent($("#txt_code").val());
    $.ajax({
      url: "@Url.Action("GetPostOverzicht", "api/ws_Post")" + "?naam=" + naam + "&gebruiker=" + gebruiker + "&code=" + code,
      type: "GET",
      crossDomain: true,
      contentType: "application/json; charset=utf-8",
      dataType: 'json',
      success: function (data) {
        if (data.length > 0) {
          if (data[0].naam == "ongeldig") {
            // GeenToegang();
          }
          else {
            // Toegang
        }
        else {
          //Geen Gegevens;
        }

      },
      error: function (error) {
        alert("Error: " + error.Error);
      }
    });
 }

In de API gebruikersnaam en code doorsturen naar controle functie

public class ws_PostController : ApiController
 {
  public List<OverzichtPost> GetPostOverzicht()
  {
    OverzichtPost p = new OverzichtPost();
    List<OverzichtPost> lijst = new List<OverzichtPost>();
    var queryItems = Request.RequestUri.ParseQueryString();
    var check = new Helpers.Credentials();
    Boolean ok = check.Cred_check(queryItems["gebruiker"], queryItems["code"]);

    if (ok == true)
    {     
     // geverifieerd
    }
    else
    {
     // geen toegang
    }
    return lijst;
   }

Controle functie

  public Boolean Cred_check(string gebruiker,string code)
  {
    Boolean ok = false;
    string TeEncoderen = gebruiker;

    // voer allerlei bewerkingen uit op TeEncoderen

    byte[] tekst = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(TeEncoderen.ToUpper());
    byte[] resultaat;

    SHA1 sha = new SHA1CryptoServiceProvider();
    resultaat = sha.ComputeHash(tekst);

    var sb = new StringBuilder();
    foreach (byte b in resultaat)
    {
      var hex = b.ToString("x2");
      sb.Append(hex);
    }
    if (sb.ToString() == code)
    {
      ok = true;
    }
    return ok;
  }

 

Categories:

Related Article