Latest Post

  • Authenticatie voor web api

    Aanmaken van hash public ActionResult Post_Init() { var CredHelper =…

  • String over meerdere regels

    string querytekst = @”… … …”; Zet @ voor begin…

  • model

    using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Data.SqlClient;…